Tekstin muotoilu web-sivuilla

1088540-text-fontsUseimmat verkkosivut koostuvat pääosin tekstistä, joiden ohessa esitetään myös kuvia tukemaan artikkelin aihetta ja tekstin sisältöä. Toisinaan sivusto saattaa tietysti olla enemmän kuvapainotteinen, mutta näilläkin sivustoilla käytetään yleensä ainakin jonkin verran tekstiä, vähintäänkin sivun otsikoissa, linkeissä ja kuvateksteissä.

Printtifontit eivät sovellu näytölle

Tekstiä voi muotoilla monella eri tavalla, ja sillä, minkälaista muotoilua tekstissä käyttää, on erittäin suuri merkitys koko sivuston ulkoasun kannalta. Yksi tärkeimpiä tekstin muotoilutapoja on fontti, eli tekstin kirjasinlaji. On huomioitava, että sellaiset fontit, joita käytetään paljon painetuissa julkaisuissa, kuten esimerkiksi Times New Roman ja muut serif-fontit, eivät yleensä näytä kovin hyvältä tietokoneen monitorilta. Nettikäytössä suosittuja fontteja ovat sen sijaan sans serif –fontit, kuten esimerkiksi Helvetica ja Verdana.

Valitse fontti asiayhteyden mukaan

Toinen tekstinmuotoilussa huomioitava asia on fontin yhdenmukaisuus: on suositeltavaa käyttää sivustolla vain yhden fonttiperheen fontteja ja vain hyvästä syystä lisätä toista fonttia. Tällainen syy voi olla esimerkiksi verkkokaupassa erikoistarjousten korostaminen erilaisella fontilla. On olemassa myös ”hauskoja” fontteja, kuten esimerkiksi Comic Sans ja Joker. Tällaisia fontteja kannattaa tietysti käyttää vain silloin, kun sivuston aihe tukee sitä – ja silloinkin harkiten. Fontin tyyppi tulee siis valita myös asiasisällön mukaan: huumorisivuston ja asiasivuston tekstin tulee näyttää erilaiselta.Fonttien yhdenmukaisuus tuo sivulle sopivan tyylikkään ja hillityn olemuksen, mutta ennen kaikkea se helpottaa tekstin lukemista. Samaan asiaan liittyy myös fonttitehosteiden eli esim. lihavoinnin, kursivoidun tekstin, alleviivausten ja värien käyttö. Niiden käytössä tulee noudattaa samanlaista säästeliästä linjaa, kuin painetunkin tekstin osalta. Liiallinen värien ja muiden tehosteiden käyttö antaa sivusta hyvin amatöörimäisen vaikutelman.

Miellyttävä kokonaisuus on myös helpommin luettavissa

Jos haluat vilkaista verkkosivua, jonka tekstinmuotoilu on onnistunut hyvin, voit tutustua helppokäyttöiseen Casinoopas –sivustoon, joka edustaa hyvin selkeää ja yksinkertaista linjaa. Casinooppaan teksti on helppolukuista ja tekstin asettelu tasapainoista. Otsikot on korostettu riittävän näkyvästi, kuitenkaan menettämättä tekstin yhdenmukaisuutta.Varsinaisen tekstin muotoilun lisäksi kannattaakin kiinnittää huomiota myös juuri tekstin asetteluun. Esimerkiksi tekstin keskittäminen toimii verkkosivuilla vain harvoin ja useimmiten se luo sivulle sekavan vaikutelman. Fontin tyypin, tehosteiden ja asettelun lisäksi myös tekstin koolla on paljon merkitystä. Kaikkein paras keino tekstin muotoilun tarkistamiseksi on oikolukea teksti ja samalla tehdä havaintoja siitä, kuinka luettavaa se on. Voit myös pyytää toista henkilöä oikolukemaan web-sivusi tekstit ja kertomaan niistä oman mielipiteensä.